تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - ارتباط ویژوال بیسیك با اكسل
یکشنبه 5 اردیبهشت 1389

ارتباط ویژوال بیسیك با اكسل

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :آموزش و مقالات آموزشی ،

خودم در ابتدای دوران آموزش كد نویسی ویژوال بیسك از آنجاییكه در اكسل هم از ویژوال بیسیك استفاده می كردم بسیار مایل بودم طریق ارتباط بین ویژوال بیسیك و اكسل را بدانم.اگر شما هم مایلید كه این آموزش را بیاموزید مطلب من را دنبال كنید.
چگونگی ارتباط ویژوال بیسیك و اكسل مایكروسافت:

در ابتدای امر باید از منوی project و سپس references گزینه Microsoft Excel 11.0 Object Library را انتخاب كنید.
سپس باید دو متغیر به شرح ذیل از نوع workbook و worksheet در Form_Load معرفی كنید:

    Dim ss As Excel.Workbook
    Dim dd As Excel.Worksheet
سپس باسد اسن دو متغیر را با یك فایل اكسل set كنید:

Set ss = Workbooks.Open(App.Path & "\log.xls")
   Set dd = ss.Worksheets.Item(1 )

حال می توانید تمامی متد های متداول را در متدهای ss و dd ببینید.
به عنوان مثال می توانید عدد 5 را در خانه A6 به شرح ذیل قرار دهید:

dd.Range("A6" ) =5
در پایان هم می توانید فایلتان را save كنید و ببندید:

ss.Save
    ss.Close True
حال با باز كردن فایل اكسلتان به صورت دستی می توانید تغییرات را مشاهده كنید.


برچسب ها: اكسل ، ارتباط با ویژوال بیسیك ، Excel ،