تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - ذخیره عکس در پایگاه داده Access
یکشنبه 1 آذر 1388

ذخیره عکس در پایگاه داده Access

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :آموزش و مقالات آموزشی ،

Private Sub CmdNew_Click()
 Adodc1.Recordset.AddNew
End Sub
Private Sub CmdNew_Click()
 CommonDialog1.Filter = "(*.JPG)|*.JPG"
  If CommonDialog1.Filename <> "" Then
   Image1.LoadPicture = (CDMain.Filename)
  End If
End Sub
 
Private Sub CmdSave_Click()
 Call CmdOpen
 Adodc1.Recordset.Update
 Adodc1.Refresh
End Sub

ذخیره عکس در پایگاه داده باعث بالا رفتن حجم پایگاه داده میشه و از سرعت دسترسی به اطلاعات یک رکورد کاسته میشه. پس توصیه میشه که عکس رو در پایگاه داده ذخیره نکنید!