تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (پنجم)
شنبه 30 آبان 1388

ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (پنجم)

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :آموزش و مقالات آموزشی ،

نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
ویرایش :
برای ویرایش یک رکورد ابتدا باید رکورد مورد نظر رو جستجو کنیم و سپس مقادیر اون در فیلدهای مختلف رو تغییر بدیم.

    Dim Cnn As New ADODB.Connection
 Dim Rst As New ADODB.Recordset
  .
  .
  .
  Do While Not (Rst.EOF)
   If Rst!FirstName = Trim(FirstNameTxt.Text) Then
    Rst!LastName = Str(LastName.Text)
    Rst!Telephone = Val(PhoneNumberTxt.Text)
   End If
  Wend
    Rst.Close
  Set Rst = Nothing