تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (سوم)
چهارشنبه 27 آبان 1388

ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (سوم)

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :آموزش و مقالات آموزشی ،

نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
متدهای Recordset:

متدهایی هستن که به شما امکان پردازش رویه رکوردها رو می ده.
* شی Adodc :
اضافه کردن رکورد جدید:

Adodc1.Recordeset.AddNew
رفتن به رکورد دلخواه:

 Adodc1.Recordset.Move (RecordNumber)

حذف رکورد:
Adodc1.Recordset.Delete


اولین رکورد :

Adodc1.Recordset.MoveFirst

رکورد قبلی:
Adodc1.Recordset.MovePrevious

رکورد بعدی :
Adodc1.Recordset.MoveNext

آخرین رکورد :
Adodc1.Recordset.MoveLast

رسیدن به اولین فیلد - {Begin Of File} :

Adodc1.Recordset.BOF

رسیدن به آخرین فیلد - {End Of File} :

  Adodc1.Recordset.EOF

ذخیره یک رکورد جدید:
Adodc1.Recordset.Update

ذخیره اطلاعات رکورد به صورت فایل :
 Adodc1.Recordset.Save


جستجو :

cordset.Find(Criteria As String,SkipRecords As Long,Search Direction As SearchDirectionEnum=adSearchForward,[Start])

  • Criteria As String: عبارت مورد جستجو
  • SkipRecord: شروع از رکورد شماره N (پرش از رکورد)
  • SearchDirection: مسیر جستجو
منبع : سایت برنامه نویس