تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (دوم)
سه شنبه 26 آبان 1388

ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (دوم)

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :آموزش و مقالات آموزشی ،

نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
* شی ADODB :
برای این کار باید یک رابط ایجاد کنیم تا با بانک اطلاعاتی وصل بشیم. رابطهامون متغیرهامون هستن.

Dim Cnn As New ADODB.Connection

متغیر Cnn رابط ما شد. با استفاده شی Connection می تونیم با پایگاه داده وصل بشیم. حالا باید با دستور Open بانک رو باز کنیم:

Cnn.Open(ConnectionString)

Cnn: متغیر رابط
ConnectionString :اتصال به انواع مختلف بانک اطلاعاتی هستش. مثل Jet- SQL Server - Oracle - ODBC و...
حالا باید به جداول یانک ارتباط برقرار کنیم. یه متغیر برای اتصال به اسم Rst.

Dim Rst As New ADODB.Recordset
باز کردن جدول با دستور Open صورت میگیره:

Rst.Open(TableName,Connection,CursorType,LockType,Option)

اتصال به بانک:

Dim Cnn As New ODODB.Connection
Dim Rst As New ODODB.Recordset
Cnn.Open ( "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; DataSource= & App.Path & \DataBaseName")
Rst.Open(TableName,Cnn,addOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable
.
.
.
Rst.Close
Cnn.Close
Set Rst = Nothing
Set Cnn = Nothing

با Source و ConnectionString آشنا شدیم. حالا Cursor Type.
CursorType: نوع دسترسی شما به Recordset رو بیان می کنه که با یکسری ثابت مقداری دهی میشه.
  • adOpenForwardOnly: فقط Recordset خواندنی
  • adOpentStatic : یک Recordset استاتیک در اختیار شماست یعنی هر تغییری که انجام بدین در بانک اعمال نمیشه!
  • adOpenDynamic: یه Recordset کامل و پویا رو در اختیارتون قرار می ده.
LockType: یک نوع Permission برای Recordset اختیار می کنین.
  • adLockReadOnly: اجازه ایجاد رکورد جدید رو ندارید. فقط مشاهده.
  • adCmdtext: تویه پست قبلی توضیح دادم.
  • adCmdTable : تویه پست قبلی توضیح دادم.
  • adLockOptimistic: هنگام Update کردن Recordset رو قفل می کنه.