تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (اول)
دوشنبه 25 آبان 1388

ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic قسمت (اول)

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :آموزش و مقالات آموزشی ،

ابتدا کار باADO رو می گم:
برای استفاده از تکنولوژی ADO باید Refrence اون رو به پروژه اضافه کنید. روش:

Project - Refrence - Microsoft Actixiv Data Object

نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
* شی Adodc

Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\DataBaseName.mdb"
 Adodc1.CommandType = adCmdTable
 Adodc1.RecordSource = "TableName"
 Adodc1.Refresh

ConnectionString: اتصال به انواع مختلف بانک اطلاعاتی هستش. مثل Access - SQL - Oracle - ODBC و...
حالت کلی:

Provider="Provider Code" ; DataSource = "DataSource"
Data Source: رشته ای هستش حاوی آدرس بانک اطلاعاتی تویه حافظه جانبی.
CommandType: نوع جستجو در بانک اطلاعاتی رو مشخص می کنه که خاصیت مهمش adCmdTable هستش که جهت اتصال به جدول هستش. برای جستجوی SQL باید این مقدار رو با ثابت adCmdText مقدار دهی کنیم.
نمونه کد برای ثابت adCmdText یا جستجو از طریق SQL:

Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\DataBaseName.mdb"
 Adodc1.CommandType = adCmdText
 Adodc1.RecordSource = "Select * FORM TableName"
  Adodc1.Refresh

DataBaseName: نام بانک اطلاعاتی
TableName: نام جدول
ثابت adCmdTable : یک جدول


منبع : سایت برنامه نویس