تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - minimize كردن پنجره ای دلخواه
یکشنبه 3 آبان 1388

minimize كردن پنجره ای دلخواه

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

CloseWindow

Private Declare Function CloseWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

این تابع پنجره و فرم مشخص شده را به حالت Minimize تبدیل می كند.
تنها آرگومان این تابع hwnd است كه اشاره دارد به هندل فرمی كه می خواهیم Minimize شود.

مثال:یك دكمه در فرم گذاشته و كد زیر را به آن اختصاص دهید:

Private Sub Command1_Click()
  CloseWindow Me.hwnd
End Sub