تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - کپی برداری از دسکتاپ
سه شنبه 21 مهر 1388

کپی برداری از دسکتاپ

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

PaintDesktop

Private Declare Function PaintDesktop Lib "user32" (ByVal hdc As Long) As Long

این تابع به اندازه طول و عرض مشخص شده از Desktop یك كپی تهیه می كند و می تواند این كپی در یك picturebox قرار گیرد.
مثال: روی فرم یك دكمه و یك picturebox قرار دهید و كد زیر را در روال كلیك دكمه قرار دهید.
برای دیدن کد به ادامه مطلب توجه کنید.

Private Declare Function PaintDesktop Lib "user32" (ByVal hdc As Long) As Long


Private Sub Command1_Click()
  Me.ScaleMode = vbPixels
  Picture1.ScaleMode = vbPixels
  Picture1.Width = 350
  Picture1.Height = 350
  Picture1.Cls
  PaintDesktop Picture1.hdc
End Subبرچسب ها: دسکتاپ ، desktop ،